تبلیغات
schoolfani - معرفی رشته هاAdmin Logo
themebox Logoهمان طور که از نام این مدرسه پیداست این مدرسه برای هنرجویان رشته های فنی و کاردانش میباشد .

رشته هاییی که هنرجویان میتوانند در آن مشغول به تحصیل شوند به طور کلی عبات اند

بخش های:

  • فنی و حرفه ای
  • کار ودانش
        تقسیم میشنوند.
و دربخش فنی حرفه ای رشته هایی چون :
1)کامپیوتر
2)ساختمان
3)برق صنعتی
شامل میشود ودر بخش کار و دانش شامل :

1)چوب
2)برق ساختمان
شامل میشود که در بعد به طور مفصل در مورد آنها توضیح میدهیم .